شکلات ردهارت پرنسلین
چه فرقی می‌کند من عاشق تو باشم 
یا تو عاشق من؟
چه فرقی می‌کند رنگین کمان
از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟

#شکلات#شکموها_در_همین_دنیا_به_بهشت_میروند #شکلات_تلخ #شکلاتی #هدايا #هدیه #هدیه_تولد #هدیه_خاص #هدیه_ولنتاین #هدیه_هنری #کادو_تولد #کادو #کادویی #کادو_خاص #کادو_ولنتاین #کادو_عید #سالگرد #سالگردازدواج
226 likes
Log in to like or comment.