🖌🎨🖌🎨
🔻طراحی صورت براساس مناسبتهای ماه و فصل، عکاسی هنری
🔻برگزاری جشن ها و تولدها با تم های مختلف و قیمتهای مناسب
🔻آماده کار با مدیران مهدکودکها و مدارس

https://telegram.me/khalehshadoon
13 likes
  • bakoodak🖌🎨🖌🎨
    🔻طراحی صورت براساس مناسبتهای ماه و فصل، عکاسی هنری
    🔻برگزاری جشن ها و تولدها با تم های مختلف و قیمتهای مناسب
    🔻آماده کار با مدیران مهدکودکها و مدارس

    https://telegram.me/khalehshadoon

Log in to like or comment.