✅ آموزش هوش مالی به کودک
قسمت دوم 🔆 راه‌های زیادی برای آموزش مباحث پولی و مالی به کودکان وجود دارد. برای شروع مي‌توانید داستان زندگی خودتان را برای آنها تعریف کنید، اینکه چطور پول را به‌دست مي‌آورده اید، چطور آن را خرج مي‌کرده‌اید و چقدر از آن را پس‌انداز نموده‌اید. ✅ آموزش مباحث مالی به کودکان، در بلندمدت باعث مي‌شود که آنها مسوولیت‌هاي مالی را به طور منطقی پذیرفته و از مشکلات بر سر راه خود، به راحتی عبور کنند. 
1⃣ کودکان را از همان ابتدا با پول آشنا کنید
برای شروع بهتر است زمانی که کودکان شما هنوز خیلی کوچک هستند (بین 3 یا 4 سال)، به آنها تفاوت بین سکه‌هاي پول رایج کشور را آموزش دهید. 
سپس برای آنها یک قلک تهیه کنید تا او شروع به جمع کردن پول خرد یا سکه‌ها و حتی پول‌های کاغذی در آن کند. 
2⃣ آنها را به پس‌انداز کردن عادت دهید
درخانه قانونی بگذارید که بر طبق آن کودکان موظف به پس‌انداز کردن حداقل 10 درصد يا بیشتر از پول خود باشند. این پول مي‌تواند از انجام دادن کاری در بیرون خانه بدست آمده باشد یا از محل پول توجیبی و ماهانه کنار گذاشته شود.اگر برنامه آموزشی خود را در مورد پس‌انداز به موقع شروع کنید و در ابتدا خیلی شرایط را برای کودکان دشوار و سخت نکنید، موفق خواهید شد. 
3⃣ یک حساب پس‌انداز به نام کودک باز کنید
همانند یک قلک، حساب بانکی مي‌تواند به بچه‌ها نحوه انباشته شدن پول را نشان دهد. تفاوت حساب بانکی با قلک در این است که در حساب‌هاي بانکی کودکان طریقه پول‌سازی را نیز فرا خواهند گرفت. اینکه پول مي‌تواند پول بسازد. 
4⃣ تشویق کودکان به داشتن اهداف مالی
همیشه کودکتان را ترغیب کنید تا لیستی از آن چیزهايی را که مي‌خواهند و همینطور زمانی که برای بدست آوردن آن چیزها لازم است را، بنویسند. 
5⃣ به کودکان به صورت منظم پول توجیبی بدهید
تجربه نشان داده است که پول توجیبی بسیار مهم‌تر از پولی است که خود کودکان به دست مي‌آورند، یک پول توجیبی منظم مي‌تواند پس انداز منظم، خرج کردن‌هاي منظم را در پی داشته باشد و این اعتماد به نفس کودکان را افزایش خواهد داد. بیشتر کارشناسان معتقدند که 6 سالگی زمان مناسبی برای شروع پرداخت پول توجیبی مي‌باشد، زیرا کودکان در این سن مي‌توانند بیشتر چیزهایي را که مي‌خواهند و نیاز دارند، خود خریداری كنند. مطالعات نشان مي‌دهد که کودکانی که به طور منظم پول توجیبی دریافت مي‌کنند، تمایل بیشتری برای پس انداز کردن دارند تا اینکه در مواقع خاصی از والدین پول دریافت کنند، حتی اگر این مبالغ، در مجموع با هم برابر باشند. 
منبع:@khaarazmikids
 • bakoodak✅ آموزش هوش مالی به کودک
  قسمت دوم 🔆 راه‌های زیادی برای آموزش مباحث پولی و مالی به کودکان وجود دارد. برای شروع مي‌توانید داستان زندگی خودتان را برای آنها تعریف کنید، اینکه چطور پول را به‌دست مي‌آورده اید، چطور آن را خرج مي‌کرده‌اید و چقدر از آن را پس‌انداز نموده‌اید. ✅ آموزش مباحث مالی به کودکان، در بلندمدت باعث مي‌شود که آنها مسوولیت‌هاي مالی را به طور منطقی پذیرفته و از مشکلات بر سر راه خود، به راحتی عبور کنند.
  1⃣ کودکان را از همان ابتدا با پول آشنا کنید
  برای شروع بهتر است زمانی که کودکان شما هنوز خیلی کوچک هستند (بین 3 یا 4 سال)، به آنها تفاوت بین سکه‌هاي پول رایج کشور را آموزش دهید.
  سپس برای آنها یک قلک تهیه کنید تا او شروع به جمع کردن پول خرد یا سکه‌ها و حتی پول‌های کاغذی در آن کند.
  2⃣ آنها را به پس‌انداز کردن عادت دهید
  درخانه قانونی بگذارید که بر طبق آن کودکان موظف به پس‌انداز کردن حداقل 10 درصد يا بیشتر از پول خود باشند. این پول مي‌تواند از انجام دادن کاری در بیرون خانه بدست آمده باشد یا از محل پول توجیبی و ماهانه کنار گذاشته شود.اگر برنامه آموزشی خود را در مورد پس‌انداز به موقع شروع کنید و در ابتدا خیلی شرایط را برای کودکان دشوار و سخت نکنید، موفق خواهید شد.
  3⃣ یک حساب پس‌انداز به نام کودک باز کنید
  همانند یک قلک، حساب بانکی مي‌تواند به بچه‌ها نحوه انباشته شدن پول را نشان دهد. تفاوت حساب بانکی با قلک در این است که در حساب‌هاي بانکی کودکان طریقه پول‌سازی را نیز فرا خواهند گرفت. اینکه پول مي‌تواند پول بسازد.
  4⃣ تشویق کودکان به داشتن اهداف مالی
  همیشه کودکتان را ترغیب کنید تا لیستی از آن چیزهايی را که مي‌خواهند و همینطور زمانی که برای بدست آوردن آن چیزها لازم است را، بنویسند.
  5⃣ به کودکان به صورت منظم پول توجیبی بدهید
  تجربه نشان داده است که پول توجیبی بسیار مهم‌تر از پولی است که خود کودکان به دست مي‌آورند، یک پول توجیبی منظم مي‌تواند پس انداز منظم، خرج کردن‌هاي منظم را در پی داشته باشد و این اعتماد به نفس کودکان را افزایش خواهد داد. بیشتر کارشناسان معتقدند که 6 سالگی زمان مناسبی برای شروع پرداخت پول توجیبی مي‌باشد، زیرا کودکان در این سن مي‌توانند بیشتر چیزهایي را که مي‌خواهند و نیاز دارند، خود خریداری كنند. مطالعات نشان مي‌دهد که کودکانی که به طور منظم پول توجیبی دریافت مي‌کنند، تمایل بیشتری برای پس انداز کردن دارند تا اینکه در مواقع خاصی از والدین پول دریافت کنند، حتی اگر این مبالغ، در مجموع با هم برابر باشند.
  منبع:@khaarazmikids

Log in to like or comment.