يك روز مانده به گلدن گلوب

در حالى كه كمتر از يك روز به زمان برگزارى مراسم اهداى جوايز گلدن گلوب باقى مانده، جيمى فالون مجرى و كمدينى كه امسال قرار است اجراى مراسم گلدن گلوب را برعهده داشته باشد، با كپشنى در دست كه روى آن نوشته شده شمارش معكوس، يك روز تا گلدن گلوب، در صفحات مجازى به تبليغ اين مراسم پرداخته است.
گفتنى است مراسم گلدن گلوب ساعت سه صبح به وقت ايران برگزار خواهد شد.
امسال اصغر فرهادى با فيلم فروشنده در جمع ٥ كانديداى نهايى گلدن گلوب قرار دارد.
اين عكس را سايت گلدن گلوب منتشر كرده است.
#بانى_فيلم #گلدن_گلوب #جيمى_فالون #مجرى_كمدين #اصغر_فرهادى #فروشنده @banifilmdaily
1,301 likes
 • banifilmdailyيك روز مانده به گلدن گلوب

  در حالى كه كمتر از يك روز به زمان برگزارى مراسم اهداى جوايز گلدن گلوب باقى مانده، جيمى فالون مجرى و كمدينى كه امسال قرار است اجراى مراسم گلدن گلوب را برعهده داشته باشد، با كپشنى در دست كه روى آن نوشته شده شمارش معكوس، يك روز تا گلدن گلوب، در صفحات مجازى به تبليغ اين مراسم پرداخته است.
  گفتنى است مراسم گلدن گلوب ساعت سه صبح به وقت ايران برگزار خواهد شد.
  امسال اصغر فرهادى با فيلم فروشنده در جمع ٥ كانديداى نهايى گلدن گلوب قرار دارد.
  اين عكس را سايت گلدن گلوب منتشر كرده است.
  #بانى_فيلم #گلدن_گلوب #جيمى_فالون #مجرى_كمدين #اصغر_فرهادى #فروشنده @banifilmdaily

 • azim2salehi#😍👍👍👍😍
 • farzane7167👍👍👍
 • amirv60جاده هاشونو ... آسفالت اش زوار در رفته اس.
 • paria_yasبرای فرهادی آرزوی بهترین را دارم
 • honarportal👍
 • honarportal👍
 • reza.khodaei_63#قدرشناس 👍
Log in to like or comment.