جرثقیل ۸۰۰ تن در حال نصب توربین بادی، ارتفاع هر سازه هشتاد و پنج متر
قزوین، تاکستان، کهک
.
تصویر از: مهندس اقبال
.
#مزرعه_بادی #توربین_بادی #جرثقیل_سنگین #کهک #سامانه_تجهیزات_صنعت_برق_ایران
904 likes
Log in to like or comment.