شركت ستاره الماس هالي درگذشت آيت الله هاشمي رفسنجانى ، مرد بزرگوار تاريخ معاصر ايران را به همه مردم ايران تسليت مي گويد ........
1,205 likes
  • haliagencyشركت ستاره الماس هالي درگذشت آيت الله هاشمي رفسنجانى ، مرد بزرگوار تاريخ معاصر ايران را به همه مردم ايران تسليت مي گويد ........

Log in to like or comment.