سپید: گوشت کباب‌شده روی آتش بسیار زیان‌آور است. مواد گوشتی که به علت کباب کردن می‌سوزد، بنزپیرین ایجاد می‌کند و به همین علت است که برای کباب کردن گوشت از دستگاه الکتریکی مولد گاز استفاده می‌کنیم تا احتمال تماس گوشت با شعله آتش کمتر شود. به‌خصوص توصیه می‌شود که از ریخته شدن ریزش روغن روی شعله آتش جلوگیری شود تا بنزپیرین تولید نشود. اگر روغن روی آتش بریزد باعث ایجاد هیدروکربن‌های آروماتیک معطر چندحلقه‌ای شبیه بنزپیرین می‌شود که این‌گونه مواد سرطان‌زا هستند. این مواد از طریق دود آتش روی گوشت قرار گرفته و زیان‌آور هستند. وقتی شما در محیط باز روی حرارت آتش‌افروخته چیزی را کباب می‌کنید فقط از زغال فشرده بریکت استفاده کنیم. هیچ گاه گوشت را روی شعله آتش یا دود آتش کباب نکنید بلکه آن را روی آتش که چوب روشن و سوخته شده باشد، کباب کنید. یعنی این آتش باید حدود سی تا شصت دقیقه خوب روشن و سوخته شود تا آماده برای کباب کردن گوشت شود.بهتر است که گوشت کبابی را روی تورهای مخصوص آلومینیومی یا فویل‌های آلومینیومی قرار دهید تا مانع از ریزش روغن روی آتش شود.از خوردن مواد سوخته‌شده روی سطح گوشت که ممکن است گهگاه هم خوشمزه باشد، جدا پرهیز کنید.از کباب کردن سوسیس، گوشت‌های کنسروشده، همبرگر و ژامبون گوشت دودی خودداری کنید زیرا نیتروزامین از طریق گرمای زیاد درست شده و این ماده سرطان‌زاست
168 likes
  • sepidonlineسپید: گوشت کباب‌شده روی آتش بسیار زیان‌آور است. مواد گوشتی که به علت کباب کردن می‌سوزد، بنزپیرین ایجاد می‌کند و به همین علت است که برای کباب کردن گوشت از دستگاه الکتریکی مولد گاز استفاده می‌کنیم تا احتمال تماس گوشت با شعله آتش کمتر شود. به‌خصوص توصیه می‌شود که از ریخته شدن ریزش روغن روی شعله آتش جلوگیری شود تا بنزپیرین تولید نشود. اگر روغن روی آتش بریزد باعث ایجاد هیدروکربن‌های آروماتیک معطر چندحلقه‌ای شبیه بنزپیرین می‌شود که این‌گونه مواد سرطان‌زا هستند. این مواد از طریق دود آتش روی گوشت قرار گرفته و زیان‌آور هستند. وقتی شما در محیط باز روی حرارت آتش‌افروخته چیزی را کباب می‌کنید فقط از زغال فشرده بریکت استفاده کنیم. هیچ گاه گوشت را روی شعله آتش یا دود آتش کباب نکنید بلکه آن را روی آتش که چوب روشن و سوخته شده باشد، کباب کنید. یعنی این آتش باید حدود سی تا شصت دقیقه خوب روشن و سوخته شود تا آماده برای کباب کردن گوشت شود.بهتر است که گوشت کبابی را روی تورهای مخصوص آلومینیومی یا فویل‌های آلومینیومی قرار دهید تا مانع از ریزش روغن روی آتش شود.از خوردن مواد سوخته‌شده روی سطح گوشت که ممکن است گهگاه هم خوشمزه باشد، جدا پرهیز کنید.از کباب کردن سوسیس، گوشت‌های کنسروشده، همبرگر و ژامبون گوشت دودی خودداری کنید زیرا نیتروزامین از طریق گرمای زیاد درست شده و این ماده سرطان‌زاست

  • eslahe_ghalbha😐پس اين همه سال ميخورديم چطور چيزي مون نشده
  • alikhani8761جون مادرتون این یه دلخوشی رو از ما نگیرید.هممون قراره یه روزی بمیریم دیگه ...دیگه نمیدونیم چی باید بخوریم چی نباید بخوریم
  • karbmin@alikhani8761 زنده موندن برا انسان اگه یک روز هم بیشتر باشه بهتره,همه اینو دوست دارن من شما رو نمیدونم دیه
  • karbminتشکر بخاطر اطلاع رسانی هاتون
Log in to like or comment.