تلگرام با فرا رسیدن سال 2017 قصد دارد پشتیبانی از 19.6 میلیون دستگاه اندرویدی را خاتمه دهد
#تلگرام #اندروید
71 likes
Log in to like or comment.