از تست تصادف چه می دانید؟
در تست تصادف خودرو چه میگذرد و چه نکاتی تست می شوند؟

آزمون استاندارد ایمنی خودرو مجموعاً شامل 6 مرحله می باشد كه توسط آنها، میزان امنیت خودروها سنجیده شده و براساس استحكام بدنه و ایمنی كابین خودرو، نمره ای از 1 تا 5 به آن داده می شود. نتیجه آزمون در اختیار مؤسسه بیمه امنیت جاده ای (IIHS) قرار می گیرد تا خودروها از لحاظ كیفی نیز در یكی از چهار قسمت عالی، خوب، متوسط و ضعیف رتبه بندی شوند. در این مطلب به معرفی شش مرحله آزمون استاندارد جاده و تست ایمنی خودروها می پردازیم...
.
متن کامل مقاله + عکس‌ها:
🌐 https://goo.gl/PpUdqw

یا از طریق مراجعه به:
🌐 www.SebghatAzad.com

#تست #تصادف #خودرو #اتومبیل #تست_تصادف #استاندارد #امنیت #ایمنی #استحکام #سبقت_آزاد
#test #crash #car #crashtest #standard #safety #SebghatAzad
234 likes
 • sebghatazadاز تست تصادف چه می دانید؟
  در تست تصادف خودرو چه میگذرد و چه نکاتی تست می شوند؟

  آزمون استاندارد ایمنی خودرو مجموعاً شامل 6 مرحله می باشد كه توسط آنها، میزان امنیت خودروها سنجیده شده و براساس استحكام بدنه و ایمنی كابین خودرو، نمره ای از 1 تا 5 به آن داده می شود. نتیجه آزمون در اختیار مؤسسه بیمه امنیت جاده ای (IIHS) قرار می گیرد تا خودروها از لحاظ كیفی نیز در یكی از چهار قسمت عالی، خوب، متوسط و ضعیف رتبه بندی شوند. در این مطلب به معرفی شش مرحله آزمون استاندارد جاده و تست ایمنی خودروها می پردازیم...
  .
  متن کامل مقاله + عکس‌ها:
  🌐 https://goo.gl/PpUdqw

  یا از طریق مراجعه به:
  🌐 www.SebghatAzad.com

  #تست #تصادف #خودرو #اتومبیل #تست_تصادف #استاندارد #امنیت #ایمنی #استحکام #سبقت_آزاد
  #test #crash #car #crashtest #standard #safety #SebghatAzad

Log in to like or comment.