نصب پلاک مکان نمای شرکت آبفا با تفنگ میخ کوب بر روی پایه بتونی برق
آسیب رساندن به اموال سازمانی توسط سازمانی دیگر
بارها مشاهده میشه که از تاسیسات برق برای نصب کابل مخابرات و پلاک و پوستر و بنر و پرچم سازمان های دیگه و مردم استفاده میشه. 
چرا حریم تجهیزات منصوبه برق رعایت نمیشه؟
از لحاظ قانونی جرم تخریب اموال ملی چیه؟
#برق #شبکه_برق #پایه_بتونی #تخریب_اموال_عمومی #آبفا #سامانه_تجهیزات_صنعت_برق_ایران
623 likes
Log in to like or comment.