.
«عمارت دیوانخانه قوامی»
عمارت نارنجستان به عنوان دیوانخانه محل تشکیل جلسه‌های عمومی و نشست‌های بزرگان و اشراف در زمان قاجار بوده است. در گذشته باغ و عمارت را  بیرونی می‌نامیدند و خانه زینت الملوک که در طرف غرب باغ است اندرونی خوانده میشد. ویژگی بارز عمارت عمود بودن بخش بیرونی و درونی است که توسط یک تونل به هم مرتبط می‌شوند. هنرهایی که در خانه و باغ به کار رفته‌ می‌توان منبت کاری، گچ کاری، آینه کاری و نقاشی نام برد، که سبک دوره قاجاریه است.
دیدنی‌های شیراز را ببینید.
شماره تماس: 
021_88876660
#نارنجستان#زینت_الملوک#دیوانخانه#گچ_کاری#منبت_کاری
#شیراز#تور#هایپرشیا
#ایران_را_باید_دید#تور_شیراز #سفر_شیراز #ایران_زیباست_کافیست_اهل_سفر_باشید
209 likes
Log in to like or comment.