‌‌
درویش خان باغداری بوده اهل سیرجان که بیشتر زمین‌هایش را در اصلاحات ارضی از دست داده. 
در زمین کوچکی که برایش باقی مانده بود، باغی با میوه‌های سنگی درست کرد و باقی عمرش را صرف مراقبت از باغ سنگی کرد. پرویز کیمیاوی از ماجراهای درویش خان اسفندیاری و باغ سنگی فیلم زیبایی سخت که جایزه گرفت. ‌‌
فاصله سیرجان تا کرمان حدود دو ساعت است
131 likes
  • zoraqtravel‌‌
    درویش خان باغداری بوده اهل سیرجان که بیشتر زمین‌هایش را در اصلاحات ارضی از دست داده.
    در زمین کوچکی که برایش باقی مانده بود، باغی با میوه‌های سنگی درست کرد و باقی عمرش را صرف مراقبت از باغ سنگی کرد. پرویز کیمیاوی از ماجراهای درویش خان اسفندیاری و باغ سنگی فیلم زیبایی سخت که جایزه گرفت. ‌‌
    فاصله سیرجان تا کرمان حدود دو ساعت است

  • erfanioon@saman_toosinezhad
  • zoraqtravel#زورق #سفر #کرمان #zoraq #zoraqtravel
  • iviaryaam@hmizd
Log in to like or comment.