سپید: از آنجایی که مصرف کم یا زیاد غذا می‌تواند بیماری ایجاد کند، با انتخاب مطلوب در حد اندازه آن می‌توان از بروز بیماری جلوگیری کرد.مطالعات در کشورهای یونان و اسپانیا نشان داده که با مصرف بیشتر روغن زیتون خطر ابتلا به سرطان پستان کمتر می‌شود.در دنیای مدرن امروزی ثابت شده که بیشترین میزان این گونه چربی‌ها گیاهی در فیبرهای گیاهی وجود دارد و نیز ثابت شده که هر چه غذا نیم‌پزتر یعنی نیم‌پخته‌تر باشد، خطر بروز سرطان کمتر است. علاوه بر نوع چربی و مقدار آن، هر چه مصرف موادی که در روده جذب نمی‌شوند مثل فیبرکمتر باشد و هر چه مصرف موادی که به اصطلاح از آنها به‌عنوان رسوبات بقایای گندم و جو یاد می‌شود، کمتر شود، میزان ابتلا به سرطان بیشتر وهر چه غلات مانند جو، گندم، جو دو سر و ذرت مانند زمان‌های سابق به صورت خام و تصفیه‌نشده خورده شود، میزان فیبر آنها زیادتر و هرچه بیشتر تصفیه‌شده و بدون رسوبات باشد، مقدار فیبر آنها کمتر است. معمولا باید روزانه بیشتر از بیست گرم و بهتر آنکه تا دویست گرم مواد فیبردار در غذا مصرف شود تا سرعت عبور مواد در معده زیادتر شود و از جذب موادی که می‌توانند سرطان‌زا باشند، جلوگیری شود.در هر صورت باید توجه کرد که پروتئین حیوانی باید به اندازه مطلوب مصرف شود. همان‌گونه که کم خوردن آن سرطان‌زاست، خوردن زیاد آن هم می‌توان سرطان روده بزرگ را تشدید کند. مصرف زیاد لبنیات و کلسیم باعث ایجاد سرطان پروستات می‌شود، ولی از طرف دیگر مصرف زیاد کلسیم مانع از بروز کمتر سرطان کولون می‌شود. مصرف بیش از حد الکل به صورت مستمر و به مقدار بیش از حد باعث بروز سرطان‌های دهان، حلق و حنجره و مری و همچنین سرطان پستان وسرطان روده می‌شود. اگر الکل زیاد و غلیظ باشد و همراه سیگار استفاده شود، خطرات بسیار زیادی برای انسان ایجاد می‌کند
127 likes
  • sepidonlineسپید: از آنجایی که مصرف کم یا زیاد غذا می‌تواند بیماری ایجاد کند، با انتخاب مطلوب در حد اندازه آن می‌توان از بروز بیماری جلوگیری کرد.مطالعات در کشورهای یونان و اسپانیا نشان داده که با مصرف بیشتر روغن زیتون خطر ابتلا به سرطان پستان کمتر می‌شود.در دنیای مدرن امروزی ثابت شده که بیشترین میزان این گونه چربی‌ها گیاهی در فیبرهای گیاهی وجود دارد و نیز ثابت شده که هر چه غذا نیم‌پزتر یعنی نیم‌پخته‌تر باشد، خطر بروز سرطان کمتر است. علاوه بر نوع چربی و مقدار آن، هر چه مصرف موادی که در روده جذب نمی‌شوند مثل فیبرکمتر باشد و هر چه مصرف موادی که به اصطلاح از آنها به‌عنوان رسوبات بقایای گندم و جو یاد می‌شود، کمتر شود، میزان ابتلا به سرطان بیشتر وهر چه غلات مانند جو، گندم، جو دو سر و ذرت مانند زمان‌های سابق به صورت خام و تصفیه‌نشده خورده شود، میزان فیبر آنها زیادتر و هرچه بیشتر تصفیه‌شده و بدون رسوبات باشد، مقدار فیبر آنها کمتر است. معمولا باید روزانه بیشتر از بیست گرم و بهتر آنکه تا دویست گرم مواد فیبردار در غذا مصرف شود تا سرعت عبور مواد در معده زیادتر شود و از جذب موادی که می‌توانند سرطان‌زا باشند، جلوگیری شود.در هر صورت باید توجه کرد که پروتئین حیوانی باید به اندازه مطلوب مصرف شود. همان‌گونه که کم خوردن آن سرطان‌زاست، خوردن زیاد آن هم می‌توان سرطان روده بزرگ را تشدید کند. مصرف زیاد لبنیات و کلسیم باعث ایجاد سرطان پروستات می‌شود، ولی از طرف دیگر مصرف زیاد کلسیم مانع از بروز کمتر سرطان کولون می‌شود. مصرف بیش از حد الکل به صورت مستمر و به مقدار بیش از حد باعث بروز سرطان‌های دهان، حلق و حنجره و مری و همچنین سرطان پستان وسرطان روده می‌شود. اگر الکل زیاد و غلیظ باشد و همراه سیگار استفاده شود، خطرات بسیار زیادی برای انسان ایجاد می‌کند

Log in to like or comment.