توسان 2017 
5گرمکن،2سردکن،رینگ اروپایی 19،رادار ریرکراس،مانیتور کوچک،صندوق برقی،دوربین توآیینه ،رادار بین خطوط ،رادار نقطه کور ،اتوپارک
📞84262جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.
107 likes
  • meftahrahnavardتوسان 2017
    5گرمکن،2سردکن،رینگ اروپایی 19،رادار ریرکراس،مانیتور کوچک،صندوق برقی،دوربین توآیینه ،رادار بین خطوط ،رادار نقطه کور ،اتوپارک
    📞84262جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

  • m.rezan68در اصل 120 روز كاري ، يعني به غير از تعطيلات رسمي و پنجشنبه و جمعه ه
  • sajad.mdnتوسان اتوپارک با گارانتی است یا بدون گارانتی؟
  • meftahrahnavard@sajad.mdn باسلام دارای گارانتی هست
  • sajad.mdn@meftahrahnavard گارانتی آن جدیدا اضافه شده است؟ چون دو ماه پیش که با همکارانتان در شرکت صحبت میکردم گفتند که مدل اتوپارک دار سفارش اروپا با رینگ نونزده فاقد گارانتی است
Log in to like or comment.