میگرن شایع‌ترین اختلال سردرد اولیه شدید بوده و میزان شیوع جهانی آن در مردان ده درصد و در زنان بیست و دو درصد است. 
ویژگی‌های سردرد میگرنی:  یکطرفه، ضرباندار،از چند دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد، شدت متوسط تا شدید دارد، با تهوع یا استفراغ یا حساسیت به نور و یا حساسیت به صدا همراه است،ناتوانی، با فعالیت‌های فیزیکی معمول تشدید می‌یابد
میگرن با توجه به وجود یا عدم وجود اورا طبقه‌بندی می‌شود. یک اورای تیپیک شامل علائم بینایی یا حسی یا گفتاری دیسفازیک برگشت‌پذیر است. علائم ممکن است مثبت برای مثال جرقه‌های نورانی، نقاط، خطوط زیگ‌زاگ، احساس سوزن سوزن شدن یا منفی برای مثال از دست دادن بینایی و بی‌حسی باشد. علائم معمولا طی بیش از پنج دقیقه پیشرفت کرده و طی شصت دقیقه بهبود می‌یابد. بیمارانی که با الگوی حملات مکرر سردرد شدید یا ناتوان کننده همراه تهوع و حساسیت به نور مراجعه می‌کنند و معاینات نورولوژیک نرمال دارند باید ازنظر میگرن بررسی شوند
140 likes
  • sepidonlineمیگرن شایع‌ترین اختلال سردرد اولیه شدید بوده و میزان شیوع جهانی آن در مردان ده درصد و در زنان بیست و دو درصد است.
    ویژگی‌های سردرد میگرنی: یکطرفه، ضرباندار،از چند دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد، شدت متوسط تا شدید دارد، با تهوع یا استفراغ یا حساسیت به نور و یا حساسیت به صدا همراه است،ناتوانی، با فعالیت‌های فیزیکی معمول تشدید می‌یابد
    میگرن با توجه به وجود یا عدم وجود اورا طبقه‌بندی می‌شود. یک اورای تیپیک شامل علائم بینایی یا حسی یا گفتاری دیسفازیک برگشت‌پذیر است. علائم ممکن است مثبت برای مثال جرقه‌های نورانی، نقاط، خطوط زیگ‌زاگ، احساس سوزن سوزن شدن یا منفی برای مثال از دست دادن بینایی و بی‌حسی باشد. علائم معمولا طی بیش از پنج دقیقه پیشرفت کرده و طی شصت دقیقه بهبود می‌یابد. بیمارانی که با الگوی حملات مکرر سردرد شدید یا ناتوان کننده همراه تهوع و حساسیت به نور مراجعه می‌کنند و معاینات نورولوژیک نرمال دارند باید ازنظر میگرن بررسی شوند

  • sadrallah2078خودمون هم اینو میدونیم راه چاره چیه؟😓
  • zohreh_khazanChone darman konim? Fekr konam faramoosh kardin!?
  • sepidonline@sadrallah2078 @zohreh_khazan در اینستاگرام امروز سپید جواب خود را خواهید گرفت
Log in to like or comment.