با درودهای بی پایان

به جای واژه بیگانه:

افتخار❌

بگوییم

سربلندی-بالندگی-بالیدن-سرافرازی-نازش✅

به کانال تلگرام بپارسی بپیوندید telegram.me/beparsi

سامانه به پارسی : beparsi.com

در سامانه «به پارسی» خودتان می توانید هر واژه بیگانه ای را جستجو کرده و برابر پارسی آنرا پیدا کنید: www.BeParsi.com
499 likes
 • beparsiبا درودهای بی پایان

  به جای واژه بیگانه:

  افتخار❌

  بگوییم

  سربلندی-بالندگی-بالیدن-سرافرازی-نازش✅

  به کانال تلگرام بپارسی بپیوندید telegram.me/beparsi

  سامانه به پارسی : beparsi.com

  در سامانه «به پارسی» خودتان می توانید هر واژه بیگانه ای را جستجو کرده و برابر پارسی آنرا پیدا کنید: www.BeParsi.com

 • arashk.amiriزنده باد
 • maryam__7747درود و سپاس تندرست باشی شبتون خوش دوست مهربانم
 • aghvam_irani@n.kindly
 • aghvam_irani@aghvam_irani ی بازدید بکنید از این صفحه
Log in to like or comment.