.
انسان خدا نیست که به کمک هیچ دوستی محتاج نباشد
انسان مغرور،سرنوشت بدی برای خود رقم خواهد زد !
.
#غرور
#تکبر
#مفهومی
#جملات_ناب
#جملات_کوتاه
#جملات_زیبا
#عکسنوشته
#عکس_نوشته
#سخن_بزرگان
#نقطه_سر_خط
1,368 likes
Log in to like or comment.