غیبت ملکه 90ساله انگلیس از انظارعمومی ۱۲روزه شد  الیزابت دوم به دلیل طولانی شدن روند درمان سرما خوردگی‌اش درمراسم امروز درکلیسای ساندرینگهام به مناسبت سال نوی میلادی شرکت نخواهد کرد
@bamdadportal
11 likes
  • bamdadportalغیبت ملکه 90ساله انگلیس از انظارعمومی ۱۲روزه شد الیزابت دوم به دلیل طولانی شدن روند درمان سرما خوردگی‌اش درمراسم امروز درکلیسای ساندرینگهام به مناسبت سال نوی میلادی شرکت نخواهد کرد
    @bamdadportal

Log in to like or comment.