🚨 #خبر 🔹طبق شنیده ها نخستین هواپیمای ایرباس ۳۲۱ سفارشی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با رجیستر EP-IFA طی روز های آتی جهت تحویل به سمت تهران پرواز خواهد کرد و طی مراسم رسمی در تهران ورود این هواپیما جشن گرفته خواهد شد. 🔹گفته شده وزیر امور خارجه فرانسه نخستین مسافر احتمالی این هواپیما در سفر به تهران خواهد بود. 🔹گفته میشود کاپیتان قاسمی ، شیرزاد و فرهادی جهت تحویل گرفتن این هواپیما اعزام شده اند.
👉 🆔 @parvaz24.ir
43 likes
  • parvaz24🚨 #خبر 🔹طبق شنیده ها نخستین هواپیمای ایرباس ۳۲۱ سفارشی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با رجیستر EP-IFA طی روز های آتی جهت تحویل به سمت تهران پرواز خواهد کرد و طی مراسم رسمی در تهران ورود این هواپیما جشن گرفته خواهد شد. 🔹گفته شده وزیر امور خارجه فرانسه نخستین مسافر احتمالی این هواپیما در سفر به تهران خواهد بود. 🔹گفته میشود کاپیتان قاسمی ، شیرزاد و فرهادی جهت تحویل گرفتن این هواپیما اعزام شده اند.
    👉 🆔 @parvaz24.ir

Log in to like or comment.