322/1
*پوشاک سهیل * 
#تخیفیف: 15% (این مقدار تخفیف برا ی اعضا توما می باشد )
#پذیرنده : آقای  علی رمضانی 
#آدرس : بابل: خیابان طالقانی ،پاساژامیر - طبقه زیرین 
#شماره پشتیبانی : 01132321111
#شرکت_توما #کارت_تخفیف #برنامه_نويسي #فناوری_ اطلاعات #بابل
82 likes
Log in to like or comment.