تاکید #علیرضا_منصوریان برای عدم نیاز به #آرش_افشین
به گزارش #بامداد مهاجمی که در ابتدای فصل با حاشیه های فراوانی به استقلال پیوست،حال با کمتر از 90 دقیقه بازی و آماری بد،باید بدنبال تیم جدیدش باشد
41 likes
  • bamdadportalتاکید #علیرضا_منصوریان برای عدم نیاز به #آرش_افشین
    به گزارش #بامداد مهاجمی که در ابتدای فصل با حاشیه های فراوانی به استقلال پیوست،حال با کمتر از 90 دقیقه بازی و آماری بد،باید بدنبال تیم جدیدش باشد

  • sinawh5چه آمار بدی اصن بهش بازی رسید که آماری بشه ازش در آورد
Log in to like or comment.