💡 طرح احداث واحد تولید پلیمر هوشمند و فیلم های هوشمند و فعال از طریق نانو ، جهت بسته بندی مواد غذایی
💯 ایطرح @Etarhcom
معرفی محصول : محصولات مورد بررسی طرح حاضر تولید فیلم های بسته بندی مواد غذایی هوشمند می باشد. این فیلم ها که از طریق فن آوری نانو تولید می گردند ، از دنیای تولید و عرضه گسترده ای برخوردار می باشند. بسته بندی های هوشمند مواد غذایی علاوه بر به تأخیر انداختن عوامل محیطی مؤثر بر مواد غذایی ، روشی پویاتر را برای نگهداری محصول بکار می گیرد. از اینرو باید گفت که ضرورت استفاده از بسته بندی هوشمند ، حفظ کیفیت محصولات غذایی ، کاهش ضایعات
آن ، کاهش مصرف انرژی در فرآیند نگهداری و ... است. بررسی بازار محصولات طرح نشان می دهد که هر چند در سالهای گذشته این محصولات فاقد تولید داخل بوده اند ، ولی با وجود آن با توجه بر مزیت های بارز این محصولات ، پتانسیل تقاضا برای مصرف آنها در بازارهای داخلی و جهانی ، کاملاً وجود دارد بطوریکه مشاهده می گردد ، گستره صنعت تولید فیلم های بسته بندی های هوشمند از سطح بسیار بالایی برخوردار می باشد و لذا در حالت کلی فعالان این صنعت را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی کرد :
گروه اول : تولید کنندگان پایه :
این گروه از تولید کنندگان اقدام به تولید پلیمرها و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بسته بندی هوشمند مینمایند. (سرمایه گذاری بالا ، ظرفیت بالا ، دانش فنی خارجی(
گروه دوم : تولید کنندگان فیلم و ظروف بسته بندی :
این گروه از تولید کنندگان با استفاده از مواد پلیمری تولید شده توسط گروه اول اقدام به تولید فیلم و ظروف بسته بندی نموده و آنرا در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می دهند. (سرمایه گذاری متوسط و کم ، ظرفیت متوسط و کم ، دانش فنی موجود داخلی)
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر در طرح پیشنهادی ، هدف تولید محصولات پلیمری هوشمند و فیلم و ظرف بسته بندی هوشمند ، بصورت توأمان می باشد. لذا حجم سرمایه گذاری نسبتاً زیاد خواهد بود.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید پلیمر هوشمند و فیلم های هوشمند و فعال از طریق نانو ، جهت بسته بندی مواد غذایی
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 12000 تن در سال
مساحت زمین: 7500 متر مربع
مساحت زیر بنا: 3800 متر مربع —------------------------
📌 برای مشاهده جزئیات بر روی لینک ذیل کلیک نمائید :
http://etarh.com/polimer%20hoshmand.htm
☕️ به ایطرح بپیوندید : 
@Etarhcom
35 likes
 • etarhcom💡 طرح احداث واحد تولید پلیمر هوشمند و فیلم های هوشمند و فعال از طریق نانو ، جهت بسته بندی مواد غذایی
  💯 ایطرح @Etarhcom
  معرفی محصول : محصولات مورد بررسی طرح حاضر تولید فیلم های بسته بندی مواد غذایی هوشمند می باشد. این فیلم ها که از طریق فن آوری نانو تولید می گردند ، از دنیای تولید و عرضه گسترده ای برخوردار می باشند. بسته بندی های هوشمند مواد غذایی علاوه بر به تأخیر انداختن عوامل محیطی مؤثر بر مواد غذایی ، روشی پویاتر را برای نگهداری محصول بکار می گیرد. از اینرو باید گفت که ضرورت استفاده از بسته بندی هوشمند ، حفظ کیفیت محصولات غذایی ، کاهش ضایعات
  آن ، کاهش مصرف انرژی در فرآیند نگهداری و ... است. بررسی بازار محصولات طرح نشان می دهد که هر چند در سالهای گذشته این محصولات فاقد تولید داخل بوده اند ، ولی با وجود آن با توجه بر مزیت های بارز این محصولات ، پتانسیل تقاضا برای مصرف آنها در بازارهای داخلی و جهانی ، کاملاً وجود دارد بطوریکه مشاهده می گردد ، گستره صنعت تولید فیلم های بسته بندی های هوشمند از سطح بسیار بالایی برخوردار می باشد و لذا در حالت کلی فعالان این صنعت را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی کرد :
  گروه اول : تولید کنندگان پایه :
  این گروه از تولید کنندگان اقدام به تولید پلیمرها و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بسته بندی هوشمند مینمایند. (سرمایه گذاری بالا ، ظرفیت بالا ، دانش فنی خارجی(
  گروه دوم : تولید کنندگان فیلم و ظروف بسته بندی :
  این گروه از تولید کنندگان با استفاده از مواد پلیمری تولید شده توسط گروه اول اقدام به تولید فیلم و ظروف بسته بندی نموده و آنرا در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می دهند. (سرمایه گذاری متوسط و کم ، ظرفیت متوسط و کم ، دانش فنی موجود داخلی)
  لذا با عنایت به موارد فوق الذکر در طرح پیشنهادی ، هدف تولید محصولات پلیمری هوشمند و فیلم و ظرف بسته بندی هوشمند ، بصورت توأمان می باشد. لذا حجم سرمایه گذاری نسبتاً زیاد خواهد بود.
  خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید پلیمر هوشمند و فیلم های هوشمند و فعال از طریق نانو ، جهت بسته بندی مواد غذایی
  پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 12000 تن در سال
  مساحت زمین: 7500 متر مربع
  مساحت زیر بنا: 3800 متر مربع —------------------------
  📌 برای مشاهده جزئیات بر روی لینک ذیل کلیک نمائید :
  http://etarh.com/polimer%20hoshmand.htm
  ☕️ به ایطرح بپیوندید :
  @Etarhcom

Log in to like or comment.