کتاب زبان انگلیسی هفتم
مؤلفان: دکتر شهاب اناری و متین سائسی
چاپ:هفتم 1395

این کتاب چه نیازی را پاسخگو است؟ 
اگر بخواهیم بدون حاشیه، سراغ اصل مطلب برویم، عوامل زیر باعث شده است که به چنین کتابی در پایه هفتم نیاز باشد: 
1. کتاب درسی در عین کامل و جذاب بودن، تمرینات اندکی برای هر موضوع درسی دارد و بنابراین چنین کتابی میتواند امکان تمرین بیشتر را در کلاس فراهم کند.
2. آموزش زبان در مدارس به 2 ساعت در هفته خلاصه شده است و با توجه به حجم زیاد مطالب کتاب درسی، نیاز به چنین منبعی برای تمرین بیشتر و جا افتادن عمقی تر مطالب در منزل وجود دارد.
3. دانش آموزان برای آمادگی برای امتحانات تشریحی و تستی هماهنگ نیاز به منبعی حاوی نمونه سوالات منطبق بر دستورالعمل دفتر تالیف دارند. این کتاب این نیاز را برطرف می کند. 
6 فرمان ما در تالیف این کتاب: 
1. رعایت اصول CLT (شیوه ارتباطی آموزش زبان) تا حد امکان در طراحی تمامی فعالیتها
2. قرار دادن تمرینات و آموزشها در بافتار (context)
3. تلاش بر در نظر گرفتن هر چهار مهارت و تاکید ویژه بر speaking/listening
4.حرکت از controlled practice به free practiceدر هر بخش از هر درس (به عبارت دیگر حرکت از exercise به task 
5.حرکت از تمرینات ساده تر به سخت تر در هر بخش.
6. تلاش بر جامع و مانع بودن کتاب به طوری که منبع قابل اعتمادی برای دبیر و دانش آموز باشد.

این کتاب را می توانید با تخفیف از فروشگاه اینترنتی مبتکران خریداری کنید.
Www.mobtakeran.net
#زبان_انگلیسی #هفتم #شهاب_اناری #مبتکران
65 likes
 • mobtakeran.newsکتاب زبان انگلیسی هفتم
  مؤلفان: دکتر شهاب اناری و متین سائسی
  چاپ:هفتم 1395

  این کتاب چه نیازی را پاسخگو است؟
  اگر بخواهیم بدون حاشیه، سراغ اصل مطلب برویم، عوامل زیر باعث شده است که به چنین کتابی در پایه هفتم نیاز باشد:
  1. کتاب درسی در عین کامل و جذاب بودن، تمرینات اندکی برای هر موضوع درسی دارد و بنابراین چنین کتابی میتواند امکان تمرین بیشتر را در کلاس فراهم کند.
  2. آموزش زبان در مدارس به 2 ساعت در هفته خلاصه شده است و با توجه به حجم زیاد مطالب کتاب درسی، نیاز به چنین منبعی برای تمرین بیشتر و جا افتادن عمقی تر مطالب در منزل وجود دارد.
  3. دانش آموزان برای آمادگی برای امتحانات تشریحی و تستی هماهنگ نیاز به منبعی حاوی نمونه سوالات منطبق بر دستورالعمل دفتر تالیف دارند. این کتاب این نیاز را برطرف می کند.
  6 فرمان ما در تالیف این کتاب:
  1. رعایت اصول CLT (شیوه ارتباطی آموزش زبان) تا حد امکان در طراحی تمامی فعالیتها
  2. قرار دادن تمرینات و آموزشها در بافتار (context)
  3. تلاش بر در نظر گرفتن هر چهار مهارت و تاکید ویژه بر speaking/listening
  4.حرکت از controlled practice به free practiceدر هر بخش از هر درس (به عبارت دیگر حرکت از exercise به task
  5.حرکت از تمرینات ساده تر به سخت تر در هر بخش.
  6. تلاش بر جامع و مانع بودن کتاب به طوری که منبع قابل اعتمادی برای دبیر و دانش آموز باشد.

  این کتاب را می توانید با تخفیف از فروشگاه اینترنتی مبتکران خریداری کنید.
  Www.mobtakeran.net
  #زبان_انگلیسی #هفتم #شهاب_اناری #مبتکران

Log in to like or comment.