ไม่มีวันใดดีกว่า "วันนี้" ที่จะเข้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า
19 likes
  • thaiodbไม่มีวันใดดีกว่า "วันนี้" ที่จะเข้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า

Log in to like or comment.