.
ضد گلوله 
مستند مسابقه نظامی جدیدی از سازندگان فرمانده

برای نخستین بار، مرز بین واقعیت و نمایش یک جنگ،در مستند مسابقه "ضد گلوله" گم می شود.

تکنولوژی شبیه ساز لیزری امکان تجربه شلیک واقعی را در مستند مسابقه "ضد گلوله" فراهم کرده است. 
دفاع، حمله، مبارزه ، تسخیر 
با ثبت نام در مستند مسابقه "ضد گلوله" هوش و توان جسمی خود را به چالش بکشید و اوج هیجان را تجربه کنید.

فرم ثبت نام در سایت مسابقه فرمانده:
👇👇👇
farmande.tv/50443-2/
مهلت: 30 دی ماه

#ضدگلوله #گلوله #مسابقه #فرمانده #مستندمسابقه #مسابقه_ضدگلوله #جنگ #سلاح #لیزری #دفاع #حمله #مبارزه #تسخیر #تکنولوژی #شبیه_ساز #جنگاوری #عملیات #نظامی #رزمی #سربازی #تیراندازی #شلیک #چالش #هیجان
1,197 likes
Log in to like or comment.