จงหาเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพัง เพื่อรับกำลังจากพระองค์
26 likes
  • thaiodbจงหาเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพัง เพื่อรับกำลังจากพระองค์

Log in to like or comment.