Więcej w sercu – rzecz o symbolach narodowych
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym. Program adresowany jest do skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu rzeszowskiego.
http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,45835,wiecej-w-sercu--rzecz-o.html
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,85548,21181368,moda-nastala-na-dziary-z-lupaszka.html
  • sluzbawieziennaWięcej w sercu – rzecz o symbolach narodowych
    Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym. Program adresowany jest do skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu rzeszowskiego.
    http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,45835,wiecej-w-sercu--rzecz-o.html
    http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,85548,21181368,moda-nastala-na-dziary-z-lupaszka.html

Log in to like or comment.