#دنیافنی_زاده
پیام تسلیت مدیریت نظامی شاپ

تسلیت به خانواده و تمامی جامعه هنری و تمامی دوستداران کودکی های خود.
این مجموعه تنها یک مجموعه نظامی نمیباشد و در شادی و غم کنار مردم بزرگوار ایران خواهند ماند
نویسنده مدیریت پشتیبانی

باتشکر
مدیریت و صاحب امتیاز نظامی شاپ ، اولین و تنها فروشگاه اینترنتی نظامی مجاز در کشور از سال ۱۳۸۹

سعید علی یاری
144 likes
 • nezamishop#دنیافنی_زاده
  پیام تسلیت مدیریت نظامی شاپ

  تسلیت به خانواده و تمامی جامعه هنری و تمامی دوستداران کودکی های خود.
  این مجموعه تنها یک مجموعه نظامی نمیباشد و در شادی و غم کنار مردم بزرگوار ایران خواهند ماند
  نویسنده مدیریت پشتیبانی

  باتشکر
  مدیریت و صاحب امتیاز نظامی شاپ ، اولین و تنها فروشگاه اینترنتی نظامی مجاز در کشور از سال ۱۳۸۹

  سعید علی یاری

Log in to like or comment.