1,499 likes
  • alireza_salmaniyanدرود بر استاد بزرگ قرآن
  • n.b1148ایشالله همیشه زنده و سلامت باشید چشم مردم هم کور که نمیتونن سلامتیتون رو ببینن
  • mostafakaramyاستاد آدم خوبی بود ولی نمیدونم تازگیا چرا اینقد صیغه صیغه میکنه اینقد به فکر این زنهای بیوس چرا خودش نمیره یکی از اینارو صیغه کنه . حتمآ خانوادش ازهم میپاشه به خاطره همین فکر میکنه فقط خودش خانواده داره ما خانواده نداریم.
  • mostafakaramyاگر بخاطره صیغه خانواده من ازهم پاشید و پدرو مادرم ازهم طلاق گرفتن این آقا باید جواب بده چون خیلی داره صیغه رو رواج میده
  • mostafakaramyمشکل جامعه فقط زنهای بیوس ؟الان تو اون خانواده ای به خاطره خیانت پدر . مادر و بچه ها افسردگی گرفتن و زندگیشون ازهم پاشیده شده و بچه هایی مثل من که بچه طلاق شدن باید چیکار کنن ایا ماهم صیغه بشیم همه چیز حله. فقط به خاطره صیغه ی لعنتی شما . پس خودتم برو صیغه کن تا فقط حرف نزده باشی برای ما مردم بیچاره
  • mastisafaeبه پیج منم سر بزنید لطفا
Log in to like or comment.