.
انسان هنگامی که شکست میخورد ازپادر نمی آید
هنگامی از پادرمی آید که دست از مبارزه میکشد.
.
#انگیزشی
#موفقیت
#شکست
#مثبت_اندیشی
#جملات_سنگین
#جملات_زیبا
#جملات_ناب
#مبارزه
#امید
#نقطه_سر_خط
1,247 likes
Log in to like or comment.