Akcja charytatywna „Świąteczna Paczka
Funkcjonariusze Służby Więziennej  z  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-uherce-mineralne/news,46245,akcja-charytatywna.html
15 likes
  • sluzbawieziennaAkcja charytatywna „Świąteczna Paczka
    Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.
    http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-uherce-mineralne/news,46245,akcja-charytatywna.html

Log in to like or comment.