همراه با استاد عبدالحسین وهاب زاده
 ایده پرداز شکل گیری مدرسه طبیعت در ایران
#محیط_زیست #مدرسه_طبیعت #ترازيست 
@terazist
224 likes
Log in to like or comment.