خوردن ماهی سالمون و ساردین به دلیل امگا3 زیادی که داره 
برای درخشش و رشد خوب موها خیلی مناسب هست.

فودرسان| سفارش آنلاین غذا در اراک
#غذا #فودرسان
208 likes
  • foodresancomخوردن ماهی سالمون و ساردین به دلیل امگا3 زیادی که داره
    برای درخشش و رشد خوب موها خیلی مناسب هست.

    فودرسان| سفارش آنلاین غذا در اراک
    #غذا #فودرسان

Log in to like or comment.