.
خانه بدون کتاب مانند بدن بدون روح است.
.

#جملات_ناب
#جملات_زیبا
#عکسنوشته
#عکس_نوشته
#جملات_بزرگان
#سخن_بزرگان
#کتاب
#کتابخانه 
#نقطه_سر_خط
1,429 likes
Log in to like or comment.