Tap video for sound
Video
315 views
 • konkurkomak.
  .🔴 قسمت دوم _ویدیو انگیزشی💪☺️
  .
  .✅ خیلی اوقات با خودت فکر میکنی : نمیتونم این کار رو بکنم ، نمیتونم اون کار رو کنم ... شما همواره در زندگی به چیز هایی توجه میکنید که آرزو دارید داشته باشید یا آرزو دارید کاش نداشتید... در واقع یه جورایی فراموش میکنید که چه چیزهایی دارید ...
  .
  .✅ وقتی به خودم گفتم : کاش دست و پا داشتم ...توی زندگی من هیچ وقت فایده ای نداشت، چون ای کاش کمکی نمیکنه !! .
  .✅ چیزی که من در زندگی فهمیدم فقط چند اصل کلیدیه و "اولین چیز اینه که همیشه باید شکرگزار بود "
  .
  .✅ این دروغه که فکر کنید به درد هیچ چیز نمیخورید ، این دروغه که فکر کنید هیچ ارزشی ندارید... شما ارزشمند هستید 💪
  .
  .🔵 ادامه در قسمت های بعد
  .
  .#مشاوره_تحصیلی #کنکوری #کنکورکمک #مشاوره

 • sajjad.ghadimi😭😭
 • elmira_crazyالهی😢😢
 • mohammd_miri@jahanii_hamed اونوخ ما فقط بیشلمبو میگیرم
Log in to like or comment.