▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
برکت، بنیادی که تلاشش مانع ترک تحصیل دختران دانش‌آموز شد
تلاش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم شهرستان شوش در شمال استان خوزستان به ساخت مدارسی در روستاها منجر شد که از ترک تحصیل دختران دانش‌آموز به دلیل نبود مدارس در محل سکونت آن‌ها، جلوگیری کرد.
شهرستان شوش با 220 روستا آن‌هم روستاهایی که از زیرساخت‌هایی چون کمبود فضای آموزشی و فضای فرهنگی و مذهبی رنج می‌برند در سال‌های اخیر مورد توجه بنیاد برکت قرار گرفته و در نخستین گام شش واحد آموزشی در این مناطق محروم ساخته شد. 
ساخت مدرسه در روستاهای دورافتاده‌ی بخش مرزی فتح‌المبین شوش در حالی اتفاق افتاد که دانش‌آموزان این روستاها به دلیل نبود مدرسه در محل سکونت و دوری مدارس در مناطق شهری مجاور تمایلی به ادامه‌ی تحصیل نداشتند. 
بیت‌عجم و بیت‌شجاع دو روستای محروم بخش فتح‌المبین شهرستان شوش است که ساخت مدرسه در آن‌ها از سال ‌1393 آغاز شد. 
برای دریافت ادامه مطلب بر روی لینک زیر کیلک نمایید. 
http://b2n.ir/barakatfounadtion74

#بنیاد_برکت_وابسته_به_ستاد_اجرایی_فرمان_حضرت_امام_ره
#روابط_عمومی_بنیاد_برکت
#مساجد_برکت
#مدرسه_سازی
#حوزه‌ی_مسئولیتهای_اجتماعی
#توسعه‌ی_عدالت_آموزشی 
#محرومیت‌زدایی

@barakatfoundation
www.barakatfoundation.com
137 likes
 • barakatfoundation▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
  برکت، بنیادی که تلاشش مانع ترک تحصیل دختران دانش‌آموز شد
  تلاش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم شهرستان شوش در شمال استان خوزستان به ساخت مدارسی در روستاها منجر شد که از ترک تحصیل دختران دانش‌آموز به دلیل نبود مدارس در محل سکونت آن‌ها، جلوگیری کرد.
  شهرستان شوش با 220 روستا آن‌هم روستاهایی که از زیرساخت‌هایی چون کمبود فضای آموزشی و فضای فرهنگی و مذهبی رنج می‌برند در سال‌های اخیر مورد توجه بنیاد برکت قرار گرفته و در نخستین گام شش واحد آموزشی در این مناطق محروم ساخته شد.
  ساخت مدرسه در روستاهای دورافتاده‌ی بخش مرزی فتح‌المبین شوش در حالی اتفاق افتاد که دانش‌آموزان این روستاها به دلیل نبود مدرسه در محل سکونت و دوری مدارس در مناطق شهری مجاور تمایلی به ادامه‌ی تحصیل نداشتند.
  بیت‌عجم و بیت‌شجاع دو روستای محروم بخش فتح‌المبین شهرستان شوش است که ساخت مدرسه در آن‌ها از سال ‌1393 آغاز شد.
  برای دریافت ادامه مطلب بر روی لینک زیر کیلک نمایید.
  http://b2n.ir/barakatfounadtion74

  #بنیاد_برکت_وابسته_به_ستاد_اجرایی_فرمان_حضرت_امام_ره
  #روابط_عمومی_بنیاد_برکت
  #مساجد_برکت
  #مدرسه_سازی
  #حوزه‌ی_مسئولیتهای_اجتماعی
  #توسعه‌ی_عدالت_آموزشی
  #محرومیت‌زدایی

  @barakatfoundation
  www.barakatfoundation.com

Log in to like or comment.