نه گفتن کودک: نمی خوام از ماشین پیاده شم

https://s.farzand.net/fa202202

#فرزند #کودک #روانشناسی #تربیت #والدین #ماشین #رفتار #لجبازی #روش_تربیتی #خانواده #مادر #پدر
710 likes
Log in to like or comment.