...
وضعیت نابسامان پل خشتی لنگرود از پسماندها.
تصاویر بیشتر را میتوانید در کانال و سایت لنگرخبر مشاهده کنید.
#لنگرودی #لنگرود #لنگرخبر #لنگرنیوز #گیلان #پل_خشتی 
#langarud #langarnews #guilan #gilan #langarnews_ir
448 likes
Log in to like or comment.