จงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และให้พระองค์ทรงแบกรับไว้
29 likes
  • thaiodbจงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และให้พระองค์ทรงแบกรับไว้

  • annrungsiyaAmen
Log in to like or comment.