:تندیس چهار تاریخ ساز ایرانی در مقابل سازمان ملل

بوعلی سینا
 بیرونی
خیام
 و رازی 😊

#تندیس#دانشمند#پزشک#عالم#ستاره_شناس#بوعلی_سینا#رازی#خیام#بیرونی#سازمان_ملل#بلیط_چارتر
24 likes
Log in to like or comment.