.
هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
.

#جملات_ناب
#جملات_زیبا
#عکسنوشته
#عکس_نوشته
#عکس_مفهومی
#جملات_فلسفی
#جملات_بزرگان
#سخن_بزرگان
#انگیزشی
#موفقیت
#نقطه_سر_خط