📢📢📢كانال #پلاك٢١ 🏣درخصوص پرداخت مالیات بر اجاره #املاک ، بهتر است بدانید که از دیدگاه اداره دارایی، تفاوتی ندارد که قرارداد اجاره، بطور رسمی در دفترخانه به ثبت رسیده باشد و یا اینکه به طور عادی در یک بنگاه مسکن یا هر جای دیگر بین طرفین امضا شده باشد.
با این توضیح، قرارداد #اجاره شما، چه رسمی باشد، چه عادی، اداره دارایی به یک شکل، مالیات بر اجاره را محاسبه خواهد کرد.
🏠 www.pelak21.com
☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
✉️ info@pelak21.com
👉 telegram.me/pelak21official
14 likes
 • pelak21official📢📢📢كانال #پلاك٢١ 🏣درخصوص پرداخت مالیات بر اجاره #املاک ، بهتر است بدانید که از دیدگاه اداره دارایی، تفاوتی ندارد که قرارداد اجاره، بطور رسمی در دفترخانه به ثبت رسیده باشد و یا اینکه به طور عادی در یک بنگاه مسکن یا هر جای دیگر بین طرفین امضا شده باشد.
  با این توضیح، قرارداد #اجاره شما، چه رسمی باشد، چه عادی، اداره دارایی به یک شکل، مالیات بر اجاره را محاسبه خواهد کرد.
  🏠 www.pelak21.com
  ☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
  ✉️ info@pelak21.com
  👉 telegram.me/pelak21official

Log in to like or comment.