در خصوص فروشگاه های تهران به آدرس خیابان ولیعصر، خیابان شهید عاطفی پلاک ۱۰۰ طبقه پنجم، دفتر مرکزی شرکت چرم مشهد، مراجعه فرمایید. 
#استخدام #چرم_مشهد
306 likes
Log in to like or comment.