Jul på lesesalen 23.12: Jørn Guldberg, emeritus ved Syddansk universitet, Institutt for design og kommunikasjon.

Jeg er her fordi jeg jobber med et prosjekt om Scandinavian Design, nærmere bestemt en fellesskandinavisk designutstilling i 1950-årene som etablerte dette i dag så velkjente begrepet. Fram til 1960-tallet var designbegrepet lite brukt i Skandinavia, man snakket om Industrial design (fra engelsk) som en del av brukskunsten. På midten av 50-tallet brøt industridesignerne ut av brukskunstmiljøene i alle de skandinaviske landene, og dette kom til å prege hvordan man så på design i Skandinavia.

Jeg undersøker arkivet etter Foreningen Norsk brukskunst, som var den norske deltageren i designutstillingen. Jeg er ute etter kritisk dokumentasjon, som kan justere bildet av den store suksessen som begrepet Scandinavian design fikk. I tillegg ser jeg på hvordan begrepet ble brukt i de skandinaviske landene, og på hvor mye det nasjonale spilte inn. Jeg har også vært i blant annet amerikanske arkiver for å undersøke hvordan begrepet ble forstått i utlandet.

Dette er et mangeårig prosjekt der jeg har besøkt arkiver i flere land. Dette er mitt tredje besøk her, og jeg syns arbeidsforholdene er blitt mye bedre nå som det er mulig å skanne eller avfotografere materiale selv på lesesalen – før måtte jeg be om kopier. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas
61 likes
  • riksarkivet_norgeJul på lesesalen 23.12: Jørn Guldberg, emeritus ved Syddansk universitet, Institutt for design og kommunikasjon.

    Jeg er her fordi jeg jobber med et prosjekt om Scandinavian Design, nærmere bestemt en fellesskandinavisk designutstilling i 1950-årene som etablerte dette i dag så velkjente begrepet. Fram til 1960-tallet var designbegrepet lite brukt i Skandinavia, man snakket om Industrial design (fra engelsk) som en del av brukskunsten. På midten av 50-tallet brøt industridesignerne ut av brukskunstmiljøene i alle de skandinaviske landene, og dette kom til å prege hvordan man så på design i Skandinavia.

    Jeg undersøker arkivet etter Foreningen Norsk brukskunst, som var den norske deltageren i designutstillingen. Jeg er ute etter kritisk dokumentasjon, som kan justere bildet av den store suksessen som begrepet Scandinavian design fikk. I tillegg ser jeg på hvordan begrepet ble brukt i de skandinaviske landene, og på hvor mye det nasjonale spilte inn. Jeg har også vært i blant annet amerikanske arkiver for å undersøke hvordan begrepet ble forstått i utlandet.

    Dette er et mangeårig prosjekt der jeg har besøkt arkiver i flere land. Dette er mitt tredje besøk her, og jeg syns arbeidsforholdene er blitt mye bedre nå som det er mulig å skanne eller avfotografere materiale selv på lesesalen – før måtte jeg be om kopier. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas

Log in to like or comment.