.
تجهيز قرارگاه خاتم الانبيا به  سیستم كنترل تردد بی سیم
#قرارگاه_خاتم_الانبیا #کنترل_تردد #اکسس_کنترل #اکسس #اثر_انگشت #وای_فای #بیسیم #کنترل #کنترلتردد #امن #کنترل_تردد #امنیت #امنیتی #ایمن #ایمنی#ماداکتو #کنترل_تردد_ماداکتو#حضوروغياب #حضور_غیاب #قفل #قفل_برقی #ریدر