آموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین 
نام مؤلف: بیژن خدادادی اسکی
چاپ:بيست و ششم 1395

چکیده‌ی مطالب مهم کتاب درسی، تمرین‌های متنوع طبقه بندی شده بدون پاسخ و با پاسخ تشریحی فعالیت‌های آموزشی و آزمون‌های جامع جهت سنجش میزان یادگیری

این کتاب را می توانید با تخفیف از فروشگاه اینترنتی مبتکران خریداری کنید.
Www.mobtakeran.net
#ریاضی #چهارم_ابتدایی #مبتکران
50 likes
 • mobtakeran.newsآموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین
  نام مؤلف: بیژن خدادادی اسکی
  چاپ:بيست و ششم 1395

  چکیده‌ی مطالب مهم کتاب درسی، تمرین‌های متنوع طبقه بندی شده بدون پاسخ و با پاسخ تشریحی فعالیت‌های آموزشی و آزمون‌های جامع جهت سنجش میزان یادگیری

  این کتاب را می توانید با تخفیف از فروشگاه اینترنتی مبتکران خریداری کنید.
  Www.mobtakeran.net
  #ریاضی #چهارم_ابتدایی #مبتکران

Log in to like or comment.