.
یادمان باشد🍉
زندگی آن قدر کوتاه است؛🍉
.
که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت...🍉
.
🎊🎈يلداتون مبارك🎈🎊
#آپ#آسان_پرداخت#٧٣٣#ap#asanpardakht#يلدا#مبارك#شب_يلدا#جشن#تبريك#شادي#ايران
1,243 likes
Log in to like or comment.