شکلات نقاشی پرنسلین
شب هجرانت ای دلبر، شب یلداست پنداری
رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری

#شکموها_در_همین_دنیا_به_بهشت_میروند #شکلات_تلخ #شکلاتی #شکلات #هدايا #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_هنری_من_ب_عشقم #هدیه_خاص #کادویی #کادو #کادو_تولد #کادو_خاص #سالگرد #سالگردازدواج #مرد
435 likes
Log in to like or comment.