Jul på lesesalen 19.12:
Arne Mjåland fra Lillesand.
– Jeg har vært mange ganger på lesesalen på Arkivsenter sør gjennom årene. Temaet som jeg undersøker nå om dagen, er Lillesand-Flakstadbanen. Det var en privat, smalsporet jernbane på ca. 14 km, som eksisterte fra 1890-årene til 1950-årene. Banen fraktet både personer og varer. For noen år siden skrev jeg om banen i Lillesandsposten og i bygdebok for Birkenes, bind 4. Denne gangen tenker jeg å skrive en artikkel om banen under andre verdenskrig, da tyskerne brukte den til transport av soldater og materiell.
Når jeg har vært gjest tidligere, har jeg særlig undersøkt posthistorie. I postarkivet for Arendal har jeg funnet stoff om blant annet min bestefar og min oldefar. Begge var poståpnere i Mykland. Dette har jeg skrevet avisartikler om. I riktig gamle dager måtte poståpnerne bære revolver i tilfelle ran, og de blåste i horn når de kom til et sted med posten.
Jeg gransker altså arkiver fordi jeg er lokalhistorisk interessert, særlig i samferdsel og kommunikasjon. Det som jeg trenger, er ikke digitalisert, og derfor må jeg tilbringe tid på lesesalen. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas
59 likes
  • riksarkivet_norgeJul på lesesalen 19.12:
    Arne Mjåland fra Lillesand.
    – Jeg har vært mange ganger på lesesalen på Arkivsenter sør gjennom årene. Temaet som jeg undersøker nå om dagen, er Lillesand-Flakstadbanen. Det var en privat, smalsporet jernbane på ca. 14 km, som eksisterte fra 1890-årene til 1950-årene. Banen fraktet både personer og varer. For noen år siden skrev jeg om banen i Lillesandsposten og i bygdebok for Birkenes, bind 4. Denne gangen tenker jeg å skrive en artikkel om banen under andre verdenskrig, da tyskerne brukte den til transport av soldater og materiell.
    Når jeg har vært gjest tidligere, har jeg særlig undersøkt posthistorie. I postarkivet for Arendal har jeg funnet stoff om blant annet min bestefar og min oldefar. Begge var poståpnere i Mykland. Dette har jeg skrevet avisartikler om. I riktig gamle dager måtte poståpnerne bære revolver i tilfelle ran, og de blåste i horn når de kom til et sted med posten.
    Jeg gransker altså arkiver fordi jeg er lokalhistorisk interessert, særlig i samferdsel og kommunikasjon. Det som jeg trenger, er ikke digitalisert, og derfor må jeg tilbringe tid på lesesalen. // I årets julekalender får du møte 24 lesesalsgjester som studerer arkivmateriale fra Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Se hele kalenderen på Riksarkivets Facebookside. Lenke i bio// #julpålesesalen #julekalender #adventskalender #rix_mas

Log in to like or comment.