اطلاعات بيش از ١ ميليارد نفر از كاربران ياهو در دارك وب به قيمت 300,000 دلار فروخته شد..
سريعاً پسورد و سوال امنيتي خودتون رو عوض كنيد
@dinasoft
97 likes
  • dinasoftاطلاعات بيش از ١ ميليارد نفر از كاربران ياهو در دارك وب به قيمت 300,000 دلار فروخته شد..
    سريعاً پسورد و سوال امنيتي خودتون رو عوض كنيد
    @dinasoft

Log in to like or comment.